Kim jest lekarz dentysta?

Dobry dentysta Chorzów
Lekarz dentysta (lekarz stomatolog), pot.
dentysta (z łac.

dens dopełniacz dentis "ząb") ? osoba uprawniona do praktycznego stosowania wiedzy z zakresu stomatologii. W Polsce tytuł lekarza dentysty i ograniczone pDobry dentysta Chorzów .

Widok do druku:

Dobry dentysta Chorzów