przeglądy nagrzewnic gazowych

Jest kłopotliwy w eksploatacji ponieważ: Kocioł węglowy

przeglądy nagrzewnic gazowych
Ogrzewanie spalinowe polega na dostarczaniu ciepła uzyskanego w wyniku procesu spalania materiału zwanego paliwem. W tradycyjnych układach są to: Piec węglowy w wykonaniu tradycyjnym – tzw.
piec izbowy, pozostaje w wielu gospodar.