O pomocy psychologa. Krótko i na temat

zakłada, że każdy człowiek jest wyjątkowy, a jego doświadczenia są niepowtarzalne. Ze względu na niepowtarzalność oraz wyjątkowość doświa

Dodane: 05-11-2020 03:34
O pomocy psychologa. Krótko i na temat warsztaty rozwoju osobistego kraków

Założenia terapii Gestalt

Psychoterapia Gestalt, wywodząca się z nurtu terapii humanistycznych, wyznaje indywidualne podejście do pacjenta. Podejście terapii Gestalt zakłada, że każdy człowiek jest wyjątkowy, a jego doświadczenia są niepowtarzalne. Ze względu na niepowtarzalność oraz wyjątkowość doświa