Fotowoltaika i kilka faktów z Wikipedii

instalator fotowoltaiki koszalin
Fotowoltaika (PV) – dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną czyli inaczej wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego. instalator fotowoltaiki koszalin .