symulator zderzeń lublin

Symulator narzędziem wzrostu bezpieczeństwa na drodze

Bezpieczeństwo na drodze tworzą ludzie którzy się po niej poruszają. Statystyki prowadzone przez polską policję pokazują, że ponad 90% wypadków na drogach w naszym kraju spowodowane są przez czynnik ludzki. Co skłPublic/images/001.jpgDodane: 06-03-2020 14:35

Powrót do pełnej wersji: symulator zderzeń lublin